Datum: 2019-05-20Vänersborgs Par BricoleGrattis Karolina och Carola

Välkommen till
Vänersborg Par Bricole
Vänersborg PB grundades 1839
Varmt välkommen till Vänersborg Par Bricole.

Här finner Du information om Sällskapet, Talanggrupper, andra loger i Par Bricole samt medlemsinformation.

Talanggrupperna består av Den Bacchanaliska Kören (DBK), Den Bacchanaliska Musiken (DBM) samt Den Bacchanaliska Teatern (DBT).

Välkommen att besöka vår historiksida, där står information om Sällskapets tillkomst i Vänersborg samt en del historiska fakta kring de personer som har fört Sällskapet fram till dagens datum.